וכמה מילים עלינו, על נקודות המוצא, על המקצוע ועל האתר ...

בעיסוק האדריכלי אנו קשורים בהצגת דעות, תהליכים, ביטויים, ולא רק מעשים, פרוייקטים ובניינים. בין החומר לרוח, האדם והיצירה – לפתוח צוהר למקצועות פרה-אדריכליים שיש במפגש איתם כדי להעמיק את עבודתנו האדריכלית.

אדריכלות ומקום מחוברים בקשר של תופעות ותחושות.

הבסיס לעבודה אדריכלית הוא בחיבור האורגני בין הצורה לקונספט.

הרעיון מתפתח כהבנה חיצונית אינטלקטואלית והנסיון החושי כהבנה פנימית.

במעשי הבנייה הם מתאחדים ומצטרפים לתחביר כוללני.

office@nofararchitects.com

 

בתהליך היצירה אנחנו מממשים רעיון הנובע מנסיון תחושתי ושכלי המביא תחושות ותופעות חדשות.

אין כיום ערכים נצחיים, אין עוד מסורות שאדריכל יכול לבסס עליהן את עבודתו. הזמן הוא הממשות, והוא צריך להיות חלק בלתי נפרד מהיצירה האדריכלית. אופיו של הפרויקט חשוב יותר מאסכולה או סגנון אישי.

משרדנו מתמחה בתכנון מבני ציבור, בתי-ספר ומכללות, אולמי מופעים, קונסרבטוריונים, ספריות, מוזיאונים, מלונות, מגורים ומעונות סטודנטים. המשרד מתמחה בבניה ירוקה ובת-קיימא. עבודות המשרד זכו בתחרויות אדריכליות שונות, ובתחרויות מוזמנים במסגרות "תכנון וביצוע" ובשיתוף חברות קבלניות.