מוזיאון הטבע/ירושלים

תמונות

next-image
previous-image

מידע נוסף

מוזיאון הטבע – ירושלים, עקרונות התכנון

א.    עיקרי בינוי אדריכלים

       1.   מוזיאון הטבע מתוכנן כמבנה בעל ליבה אמצעית אליו מתנקזים צירי הגישה, וממנו

             נמשכות רצועות אורגניות חופשיות, הן חלקיו המוזיאליים.

       2.   בליבה האמצעית מתקיימות כל פעילויות המפגש והמידע. בה מצטלבות תנועות וזרימות

             הקהל האקראית והמוכוונת.

       3.   מפלסי אולם הכניסה השונים, ופתיחותו אל הנוף – מאפשרים "מפגש-גלרי" חיוני – לתווך

             שבין הפעילויות "שלפני ואחרי".

       4.   אולם זה מהווה גשר וקשר בין מפלסי המוזיאון השונים, לכניסות השונות, ולאמצעים

             המשותפים.

       5.   אולמי הכנסים והארועים "קבורים" בעומק המבנה, מצדו הפנימי של אולם הכניסה הראשי -

             בעוד חלקיו האחרים ובהם הכניסות למוזיאונים, נפתחים לנוף הפתוח ולאור הטבעי.

ב.    שפת התכנון האדריכלית

       1.   מוזיאון הטבע מתוכנן כרצועות ארוכות נמשכות - בהנחה אופקית, חופשית, משתרעת, של

             קומות המוזיאון – מאפשרות מירקם חללים ביניהן. קשר ישיר לטבע "נמיכות קומה" ופתיחות

             לנוף.

       2.   מרפסות הטרסות מעוצבות כמצחיות פורוזיביות, המשמשות כהצללה וכהמשך לפעילות

             ה"תוך בניני".

       3.   חתך משולב בתוך המבנה, משלב את הקומות/הרצועות, ומביא את כל המתחם המוצע

             למוזיאון – לקונגלומרט מורכב, אחיד והרמוני.

       4.   קליפת המבנה, "האפידרמיס", מנותקת, חופשיה ובלתי תלויה במירקם המודולרי הפנימי.

       5.   היחידות המוזיאליות הפנימיות הבנויות כמירקם, כפסיפס, כפאזל, כמטריצה – מאפשרות בניה,

             במודלוציה משתנה, לפונקציות השונות מחד, וללביליות, וורסטיליות מאידך.

             שיתוף חללי זה מאפשר תצוגה בין מפלסית.

       6.   מכל יחידה מוזיאלית ניתן יהא להשקיף על הנוף, על הנעשה בטרסה הצמודה במרפסת,

             כהמשך לפעילות הפנימיות, ו"הצצות" לטרסה שמעל – באמצעות פתחי האור.

ג.     בינוי והקשרים

       1.   ציר הולכי רגל מהכנסת לאוניברסיטה, בין משרד הפנים לספריה הלאומית העתידית, חוצה

אלכסונית את רחוב רופין ואת המוזיאון לטבע אל הכניסה הראשית למוזיאון. ציר זה מאפשר

מעבר מעל גגות המוזיאון בשעות סגירת המוזיאון ברמפה נמשכת מלווה במדרגות.

        2.   הכניסה למוזיאון, באמצעו של המבנה – מורחקת מרחבת הכניסה למוזיאון-ישראל לספריה

              הלאומית ולכנסת. כתוצאה, מתוכננת כניסה למוזיאון כ"משפך" רחב, מדופנת בבתי קפה,

             מסעדה, וחנות מוזיאון הפתוחים גם לתוך המבנה.

       3.   במפלס הכניסה העליון למוזיאון הטבע – ימצאו חלק מהקפטריות והמסעדה הפתוחה

             והמזמינה לאורך רח' רופין.

       4.   במפלס אולם הכניסה הראשי אליו מתנקזות פונקציות מפלס רח' רופין המאופיין כככר עגולה

– יימצאו הכניסות לכל המוזיאונים. כגון: קופות, מודיעין, חניה, ספרים, אולמי התכנסות וכנסים, וכניסות למוזיאונים.