מרכז חמד"ע/ראשון לציון

תמונות

next-image
previous-image

תוכניות

תוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשה

מידע נוסף

ראשל"צ חמד"ע – מרכז העשרה מדעי

 

רקע

המבנה מהווה מרכז העשרה למחוננים ומצטיינים. נבנה בכניסה הדרומית לראשל"צ – תחילתו

של רח' הרצל, והועבר ממקומו הקודם בבי"ס העברי הראשון "חביב".

המרכז מאכלס 1,000 תלמידים מחוננים מכיתות ג'– ט' מהעיר וסביבתה, הבאים ליום לימודים

מרוכז מדי שבוע. בשעות אחה"צ והערב מתקיימים במבנה קורסים לילדים וסדנאות למבוגרים.

 

פדגוגיה

המבנה משמש מרכז לימוד מדעי, ומעבדות רב תכליתיות. במרכז נלמדים מקצועות רב תחומיים ובהם:

מקצועות מכניקה, אור, קול, חשמל, פיזיקה, הדרוסטטיקה, ציור, פיסול, תיאטרון, קולנוע, משחקי מחשב ועתונאות.

תערוכות המרכז ללימוד מדעי נודדות למידעטק בחיפה, מוזיאון המדע בלומפילד בירושלים, לגן המדע

במכון וייצמן, למוזיאון המדע בניו ג'רסי, ולניו-יורק.

בהרכב המבנה לכל מקצוע מוצמדת מעבדה לימודית להפעלת המוצגים והבנת מושגי המדע במקביל

לסל כיתות משותף.

ביה"ס זכה בפרס החינוך מטעם משרד החינוך.

המתקנים והפעולות בו הוקמו ע"י ידידיה ורדי לזכר בנו המחונן שנפל בלבנון ובלט בתחום זה.

במהלך 30 שנות איסוף נבנו כשלש מאות מתקנים ייחודיים במרבית תחומי הפיזיקה.

מתקנים אלו מפוזרים בכל חללי המבנה, בפינותיו ובחצרותיו ומהווים מוזיאון חינוכי.

דוגמא מאלפת: שעון המורכב מ-10 זוגות אופנים ומופעל ע"י סבוב הגלגלים, או מתקן המורכב

מסדרת גלגלים לבנים קשורים לחבלים שחורים להמחשת החך השלישי של ניוטון "הפעולה והתגובה".

 

תכנון

מיקום המבנה בפינת רחובות בכניסה לעיר איפשר כמה כניסות במפלסים שונים. במפלס הכניסה

הורחבה החצר המשמשת למתקני פיזיקה כבדים, כחלק ממוזיאון פתוח.

אודיטוריום שתוכנן במפלס התחתון – הועבר למבנה עתידי סמוך משקולים תקציביים.

בהמשכו של מרכז למחוננים "רון" מתוכנן על ידינו מבנה חמד"ע להעשרת למודי המדעים – כהשלמה

לאלו הנלמדים בסמוך, בלווי ובהדרכת מכון וייצמן.

למבנה זה יובאו תלמידי חטיבות הביניים והעליונות ומכל רחבי העיר ליום לימודים שבועי –

במתכונת העשרה מיוחדת.

 

ארכיטקטורה

הפרויקט תוכנן כ"מבנה מתפרץ" בעל "קצוות פתוחים", משקף את אופיו ומאווי המשתמשים בו,

המבקשים חיפושי דרך.

"תיבות מלבניות" שונות בצבע וצורה מונחות אהדדי רנדומלית, דוגמת קונגלומרט גבישי מהטבע.

התנועה בתוך המבנה ואליו אקראית ומתפתחת, בהתאמה לסקרנות המתבקשת ו"לחיפושי הדרך"

באופי למידתם.

התיבות מונחות זו על זו באורכים משתנים ולכוונים שונים, מאפשרות מרפסות לימוד אסטרונומיה

ופיזיקה, כהמשך ללמידה בכתלי המבנה.

המוצגים מתחלפים במקומותיהם ומפוזרים במעברי המבנה ובאולמיו, בחצרות הנלוות ובמעבדות

הסגורות.

מעטפת המבנה מחופה בחזיתות בפחי אלומיניום צבעוניים המכונים "ליינרים", שהן יחידות פחי

אלומיניום מכופפות בקצותיהן לשם חיזוקן, וננעלות האחת ברעותה.

הואיל ויחידות ה"ליינרים" לא אטומות הרמטית ורעיון הקופסתיות נשמר בחומר ובצבע – נדרשה

השלמת הגגות הקופסאות בשיטת ה"פלזונל" המאפשרת אטימות מלאה בנעילה חשמלית.

העמדת התיבות אחת על השניה הצריכה ריכוז קונסטרוקטיבי בנקודות ההשענה, כמו גם העברה

אנכית של יחידות חשמל, מיזוג אויר, מעליות ועוד

 

אדריכלות – דוד נופר

אדריכל אחראי – אמיל מיטראה

קונסטרוקציה – יעקב לבני

ניהול ופיקוח אלכס אלפרוב – פרו-ש